Dansk Forvaltningsselskab A/S tilbyder komplet administration af ejer- og andelsboligforeninger

Økonomi

 • Bogføring iht. gældende regnskabs- og bogføringslovgivning
 • Betaling af regninger
 • Udarbejde et årligt drifts- og likviditetsbudget for foreningen
 • Foretage løbende budgetkontrol
 • Udfærdige årsrapport til revisor

Administrative ydelser

  Ejendomsadministration

 • Udføre almindelig kontingentopkrævning i henhold til godkendt budget
 • Foretage regulering af kontingentopkrævning
 • Opkræve antennebidrag samt regulere dette en gang årligt
 • Udarbejde data til målerfirma til brug for udarbejdelse af varmeregnskab
 • Udarbejde data til målerfirma til brug for udarbejdelse af vandregnskab
 • Iværksætte rykkerprocedure efter aftale med bestyrelsen
 • Registrere ejerskifter
 • Behandling af forsikringssager
 • Bestille nødvendige reparationsarbejder efter aftale med bestyrelsen
 • Administrere viceværten, herunder foretage lønafregninger
 • Ajourføre ejerpantebreve
 • Levere oplysninger til ejendomsmæglere
 • Foretage kvartalsvis rapportering efter aftale
 • Sørge for at ejendommen er behørigt forsikret, samt at der er tegnet de nødvendige abonnementer
 • Indkalde til, deltage i, samt tage referat fra generalforsamlinger

For en nærmere dialog omkring vores ydelser inden for administration af ejer- og andelsboligforeninger, aftaler vi gerne et møde.
Hent vores profil-brochure som PDF her.

Kontakt os