Velkommen til Dansk Forvaltningsselskab A/S

Dansk Forvaltningsselskab A/S er etableret af en række professionelle ejendomsinvestorer med det formål at skabe et slagkraftigt og værdiskabende forvaltningsselskab til at forvalte og administrere ejendomme og ejendomsselskaber i Danmark og Tyskland.

Selskabets fokus er konstant og uden undtagelse på optimering af kundernes ejendomme og selskaber samt servicering af vores kunder på baggrund af individuelt aftalte rapporteringspakker og handlingsplaner.

Dansk Forvaltningsselskab A/S udviser således et særdeles højt engagement, hvor en værdiskabende indsats er en selvfølge. De ejendomme, der er under forvaltning, forvaltes som var de selskabets egne.

For at kunne leve op til dette er de personer, der varetager de enkelte funktioner, særligt kvalificerede til hver enkel opgave.

Professionel ejendomsdrift
Navnet Dansk Forvaltningsselskab A/S er valgt, fordi vi vil signalere, at drift af ejendomme er andet og mere end blot ukritisk opkrævning af husleje og betaling af regninger.

Drift af ejendomme er efter vores opfattelse at sidestille med decideret virksomhedsdrift. Derfor kræver ejendomsdrift en professionel styring, hvor vi  arbejder med hele virksomheden og ikke kun den administrative del.

Ejendommene skal således optimeres og udvikles løbende, lånene i ejendommene skal overvåges og optimeres, lejeindtægterne skal optimeres, ejendommen skal måske ændres ved til- og fraflytning af lejere, omkostningsstrukturen skal optimeres ligesom kunderne skal passes og plejes.

 

 

 

 

 

Persondatapolitik for Dansk Forvaltningsselskab A/S

Lejere registreres med navn, adresse, e-mail og telefonnr. på lejekontrakten.

Disse oplysninger registreres digitalt og opbevares så længe lejer er lejer af en lejlighed i udlejers portefølje.

I forbindelse med at kontrakten underskrives beder udlejer om at se dokumentation eller ID for at sikre hvem lejer er.

Disse oplysninger gemmes ikke.

Oplysninger på lejekontrakten samt alle oplysninger som er nødvendige for at foretage en løbende administration, dvs. opkrævninger, varmeregnskaber, vandregnskaber ol samt evt. rykkere og fraflytningsopgørelser opbevares i 5 år efter lejers fraflytning, medmindre der er særlige forhold der gør det nødvendigt at opbevare materialet længere.

Evt. korrespondance, klagesager mv. der måtte have været, opbevares sammen med lejekontraktoplysningerne og slettes samtidig med dem, dvs. 5 år efter fraflytning.

Digitale oplysninger slettes, og fysiske dokumenter makuleres.