Vi lever i en tid, hvor ejendomsinvesteringer kan risikere at komme under pres for eksempel som følge af:

  • Utidssvarende kapitalstruktur/underkapitalisering
  • Tomgang
  • Krav fra lejere om lavere husleje
  • Lavere niveau for genudlejning
  • Oprydning efter tidligere ejendomsadministrator
  • Krav om indfrielse af lån
  • Andre belastninger og uforudsete begivenheder

Dansk Forvaltningsselskab A/S kan bistå med rådgivning, handlingsplaner og løsningsforslag i forbindelse med ovenstående udfordringer.

Kontakt os