img_3036

Dansk Forvaltningsselskab A/S’ ledelse og medarbejdere har et højt fagligt niveau og vi består af folk med mange års erfaring fra ejendoms- og revisionsbranchen.

Personerne bag firmaet tæller således medarbejdere med uddannelser som cand.jur., cand.merc., cand.merc.aud., ejendomsmægler, valuar og HD(R) samt administrativt personale.

Denne medarbejdersammensætning sætter os i stand til at yde en service af meget høj kvalitet inden for de forretningsområder, hvor vi agerer. Derudover samarbejder vi med førende aktører inden for øvrig teknisk bistand.
Dansk Forvaltningsselskab A/S
Mød personerne bag her:

Bestyrelse:

  • Poul Rørsgaard, formand
  • Carsten Bruun Jensen
  • René Medom Lauritsen

Medarbejderstab:

Dansk Forvaltningsselskab A/S er et mellemstort forvaltningsselskab med kontor i Gentofte og Åbyhøj.

Vores kunder har derfor glæde af en mellemstor kompetent ejerledet organisation med kritisk masse, hvor alle ved, hvad alle laver, ligesom kunden er i centrum og ikke blot er “et nummer, der er til besvær”.

Derover har Dansk Forvaltningsselskab A/S i kraft af deres mangeårige erfaring i ejendoms- og revisionsbranchen en stor kontaktflade til blandt andet advokater, revisorer og ejendomsmæglere hvilket kommer vores kunder til gavn.