Ejendomme og erhvervsarealer til salg.
Kollerup Klitvej, 9690 Fjerritslev
Type: Helårsgrund
Areal: Forskellige størrelser
Pris: kr. 195.000
Boulevarden 9, 7100 Vejle
Type: Projektejendom
Areal: 2.076 - 4.800 m2
Pris idé: kr. 15.000.000,-

Ejendomme er i dag udlejet på en tidsbegrænset lejekontrakt til Syddansk Erhvervsskole.

Erhvervsskolen bruger den til forskellige erhvervsuddannelser i håndværksfag.

Ejendommen er beliggende på et areal, der udgør 4.800 m2

Ejendommen omfatter i dag værksted, kontor, monteringshal og lagerhal med i alt. 2.076 m2

Matr. nr. 278p, iflg. lokalplan 142 kan der bygges i 6-10 meters højde

Lejeindtægten udgør i dag kr. 550.000.

Ejendommen ligger i et område, der er under omdannelse med nye erhvervslokaler, ligesom der er bygget boliger i området.

Såfremt man er interesseret eller ønsker at besigtige denne, kan man rette henvendelse til:

Rene Lauritsen tlf: 4036 4119
E-mail: rml@danskforvaltning.dk