DYGTIG
betyder, at vi bruger vores kompetencer og viden i alt, hvad vi gør, sådan at vi sikrer de bedste løsninger og resultater. Det kræver, at vi er gode til at samarbejde og dele vores viden med hinanden.

HANDLEKRAFTIG
betyder, at vi tager aktivt ansvar for alle opgaver, vi udfører. Det kræver, at vi er proaktive og har det overskud, der gør, at vi kan afdække og løse uforudsete udfordringer.

TILGÆNGELIG
betyder, at vi er lette at komme i kontakt med, og at vi kommunikerer på en direkte og let forståelig måde. Det kræver, at vi åbent stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores assistance.

VISIONÆR
betyder, at vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny vinkel og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det kræver, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder i blandt andet ny teknologi.

VÆRDISKABENDE
betyder, at vi i vores daglige arbejde altid skaber øget værdi for kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt – både som økonomisk, informativ og social værdiskabelse. Det kræver, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker.

ANSVARLIG
betyder, at vi anser det som en dyd at gøre alt, som om det var vores eget – kun det bedste er godt nok (grundighed, kunden i centrum, proaktiv, tilgængelig, værdiskabende, loyal og troværdig).

Kontakt os