Ejendomsadministration i Tyskland

Forvaltning af tyske ejendomme

Dansk Forvaltningsselskab A/S har erfaring med forvaltning af danske selskaber med tyske ejendomme og moderselskabet Linden Holding A/S har selv investeret i 15 udlejningsejendomme i Berlin, hvilke også er under forvaltning. Vi er erfarne og bevidste omkring de muligheder, risici og faldgrupper, der er på det tyske marked samt rutineret i, hvordan man udnytter og afdækker disse.

Dansk Forvaltningsselskab A/S har erfaring med kontrol af tyske ejendoms-administratorer og drift af ejendomme på det tyske marked. Flere af selskabets medarbejdere behersker tysk i både skrift og tale og har erfaring med danske aktie- og kommanditselskaber (10-mandsprojekter) med tyske ejendomme.

Vi har i administrationen de nødvendige faglige kompetencer blandt medarbejderne, hvilket er én blandt flere forudsætninger for en succesfuld investering på det tyske marked. Vi kan derfor tilbyde en lang række ydelser for danske selskaber med tyske ejendomme, der gør livet nemmere for ejere af tyske ejendomme, og vi vil som oftest kunne fungere som brobygger mellem den tyske ejendomsadministrator og de danske ejere.

 

Vores ydelser omfatter:

Kontrol med den tyske ejendomsadministrator, herunder at:
 • Være daglig kontaktperson
 • Føre kontrol med lejekartoteker
 • Følge op på genudlejninger
 • Vurdere genudlejningsleje og vilkår
 • Vurdere mulighed for varsling af lejeforhøjelser
 • Gennemgå varme- og driftsregnskaber
 • Godkende reparations- og forbedringsarbejder
 • Sikre en generel kontrol af at den tyske ejendomsadministrator lever op til sine kontraktmæssige forpligtelser

Derudover kan følgende opgaver udføres:

 • Bogføring iht. gældende regnskabs- og bogføringslovgivning. Herunder en løbende indarbejdelse af ejendommenes bogføring i den danske bogføring/årsrapport. Herefter får ejer en dansk råbalance, hvori den tyske bogføring er indarbejdet
 • Kontrol af om ejendommene er belånt optimalt (defineres med selskabets ledelse) og at eventuel overskydende likviditet er anbragt i overensstemmelse med kundens instrukser
 • Betaling af de udgifter, som selskabets påføres i Danmark (f.eks. revision, advokat, administration, generalforsamlinger og udlæg)
 • Udarbejdelse af et årligt drifts-, balance- og likviditetsbudget til generalforsamlingens godkendelse
 • Udarbejdelse af kvartalsvise budgetopfølgninger og rapporteringer vedrørende ejendommenes drift og økonomi samt de i perioden foretagne aktiviteter til ejerne
 • Koordinering af indsendelse af selvangivelse i Danmark og Tyskland samt kontrol af, at det også sker
quote-free-img

Det skal bemærkes, at ovenstående også kan udføres for danskere, der har ejendomme placeret i tyske selskaber som f.eks. GmbH, AG eller KG.

Kom i dialog!

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top