Omstrukturering & Oprydning

Vi lever i en tid, hvor ejendomsinvesteringer kan risikere at komme under pres,

for eksempel som følge af:

  • Utidssvarende kapitalstruktur/underkapitalisering
  • Tomgang
  • Krav fra lejere om lavere husleje
  • Lavere niveau for genudlejning
  • Oprydning efter tidligere ejendomsadministrator
  • Krav om indfrielse af lån
  • Andre belastninger og uforudsete begivenheder

 

Dansk Forvaltningsselskab A/S kan bistå med rådgivning, handlingsplaner og løsningsforslag i forbindelse med ovenstående udfordringer.

Kom i dialog!

Finansiering

Se vores Portefølje af

ledige lokaler til udlejning

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top