Personerne bag
Dansk Forvaltningsselskab

Dansk Forvaltningsselskab A/S’s ledelse og medarbejdere har et højt fagligt niveau og vi består af folk med mange års erfaring fra ejendoms- og revisionsbranchen.

Personerne bag firmaet tæller således medarbejdere med uddannelser som cand.jur., cand.merc., cand.merc.aud., ejendomsmægler, valuar og HD(R) samt administrativt personale.

Denne medarbejdersammensætning sætter os i stand til at yde en service af meget høj kvalitet inden for de forretningsområder, hvor vi agerer. Derudover samarbejder vi med førende aktører inden for øvrig teknisk bistand.

Mød os her:

Medarbejderstab:

Dansk Forvaltningsselskab A/S er et forvaltningsselskab med kontor i Gentofte og Skanderborg.

Vores kunder har derfor glæde af en kompetent ejerledet organisation med kritisk masse, hvor alle ved, hvad alle laver, ligesom kunden er i centrum og ikke blot er “et nummer, der er til besvær”.

Derover har Dansk Forvaltningsselskab A/S i kraft af deres mangeårige erfaring i ejendoms- og revisionsbranchen en stor kontaktflade til blandt andet advokater, revisorer og ejendomsmæglere hvilket kommer vores kunder til gavn.

Bestyrelse:

  • Poul Rørsgaard, formand
  • Carsten Bruun Jensen
  • Frederik Bruun Jensen
pexels-yan-krukau-7793728
DFS_Brochure

Dansk Forvaltningsselskab A/S kan varetage alle forvaltningsmæssige opgaver for ejere af ejendomsselskaber og visse andre investeringsselskaber.

Kom i dialog!

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top