Et par ord om

Dansk Forvaltningsselskab A/S

Velkommen!

Dansk Forvaltningsselskab A/S er etableret af en række professionelle ejendomsinvestorer med det formål at skabe et slagkraftigt og værdiskabende forvaltningsselskab til at forvalte og administrere ejendomme og ejendomsselskaber i Danmark og Tyskland.

Selskabets fokus er konstant og uden undtagelse på optimering af kundernes ejendomme og selskaber samt servicering af vores kunder på baggrund af individuelt aftalte rapporteringspakker og handlingsplaner.

Dansk Forvaltningsselskab A/S udviser således et særdeles højt engagement, hvor en værdiskabende indsats er en selvfølge. De ejendomme, der er under forvaltning, forvaltes som var de selskabets egne.

For at kunne leve op til dette er de personer, der varetager de enkelte funktioner, særligt kvalificerede til hver enkel opgave.

 

Professionel ejendomsdrift
Navnet Dansk Forvaltningsselskab A/S er valgt, fordi vi vil signalere, at drift af ejendomme er andet og mere end blot ukritisk opkrævning af husleje og betaling af regninger.

Drift af ejendomme er efter vores opfattelse at sidestille med decideret virksomhedsdrift. Derfor kræver ejendomsdrift en professionel styring, hvor vi  arbejder med hele virksomheden og ikke kun den administrative del.

Ejendommene skal således optimeres og udvikles løbende, lånene i ejendommene skal overvåges og optimeres, lejeindtægterne skal optimeres, ejendommen skal måske ændres ved til- og fraflytning af lejere, omkostningsstrukturen skal optimeres ligesom kunderne skal passes og plejes.

Administration DFS

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top