Selskabs administration

Dansk Forvaltningsselskab A/S tilbyder komplet selskabsadministration af: 

Traditionelle ejendomsselskaber og kommanditselskaber, ligesom vi også kan forvalte andre investeringsselskaber.

Ydelsen bliver skræddersyet efter kundens behov, og kan som udgangspunkt omfatte følgende:

 • Udarbejdelse af årsrapporter og klargøring af regnskabsmateriale til revision.
 • Bogføring iht. gældende regnskabs- og bogføringslovgivning, herunder også den løbende indarbejdning af ejendommenes bogføring i årsrapporterne.
 • Budgettering for selskabet herunder udarbejdelse af drifts-, balance- og likviditetsbudget
 • Udsendelse af rapportering til ejerne og andre interessenter med en for disse passende frekvens
 • Kontrol og opfølgning med ejendomsadministrationen. Selskabet har god erfaring i samarbejde og kontrol med tyske ejendomsadministratorer. Selskabet kan fungere som brobygger mellem danske investorer og de tyske ejendomsadministratorer
 • Sørge for betalinger
 • Kontrol og udarbejdelse af løbende lejereguleringer
 • Indkalde og deltage i bestyrelsesmøder
 • Indkalde og deltage i generalforsamlinger
 • Assistance med udarbejdelse af selvangivelser for danske og bistand til udenlandske ejendomme
 • Udarbejde refinansieringsansøgninger
 • Assistance med opdeling af tyske udlejningsejendomme i ejerlejligheder samt varetagelse af efterfølgende salgsproces
 • Oprydning i ejendomsselskaber
 • Øvrige administrationsopgaver
pexels-yan-krukau-7793728
DFS_Brochure

Dansk Forvaltningsselskab A/S kan varetage alle forvaltningsmæssige opgaver for ejere af ejendomsselskaber og visse andre investeringsselskaber.

Kom i dialog!

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top