Værdier og succeskriterier

 • Dygtig

  betyder, at vi bruger vores kompetencer og viden i alt, hvad vi gør, sådan at vi sikrer de bedste løsninger og resultater. Det kræver, at vi er gode til at samarbejde og dele vores viden med hinanden.

 • Handlekraftig

  betyder, at vi tager aktivt ansvar for alle opgaver, vi udfører. Det kræver, at vi er proaktive og har det overskud, der gør, at vi kan afdække og løse uforudsete udfordringer.

 • Tilgængelighed

  betyder, at vi er lette at komme i kontakt med, og at vi kommunikerer på en direkte og let forståelig måde. Det kræver, at vi åbent stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores assistance.

 • Visionær

  betyder, at vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny vinkel og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det kræver, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder i blandt andet ny teknologi.

 • Værdiskabende

  betyder, at vi i vores daglige arbejde altid skaber øget værdi for kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt – både som økonomisk, informativ og social værdiskabelse. Det kræver, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker.

 • Ansvarlig

  betyder, at vi anser det som en dyd at gøre alt, som om det var vores eget – kun det bedste er godt nok (grundighed, kunden i centrum, proaktiv, tilgængelig, værdiskabende, loyal og troværdig).

- Ønsker du at lære os bedre at kende?

Så hører vi gerne fra dig. Ring 3930 6088, eller send os en mail her:

Administration DFS

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top