Dansk Forvaltningsselskab A/S lagde i forrige uge lokaler til årets generalforsamling i Gentofte Ejendomskreditselskab A/S

Dansk Forvaltningsselskab A/S havde en travl uge op til Kristi Himmelfartsferien, hvor den stod på generalforsamling i Gentofte Ejendomskreditselskab A/S.

Trods lidt udfordringer med at finde de rigtige pantebreve, går selskabet rigtig godt, og aktionærerne er glade og tilfredse med deres investering.

På trods af den positive konjunkturudvikling i Danmark de seneste år, er der ikke meget velvilje hos bankerne, når det drejer sig om at låne penge. Vores kunde, Gentofte Ejendomskreditselskab A/S, får løbende henvendelser vedrørende pant i ejendomme. Det er dog ikke altid at en henvendelse ender med at Gentofte Ejendomskreditselskab A/S giver pant i den pågældende ejendom.

Gentofte Ejendomskreditselskab A/S og dets aktionærer ønsker at være aktive på pantebrevsmarkedet, og er derfor interesserede i, at give pant i de rigtige ejendomme.

Hvis man er interesseret i at høre nærmere om Gentofte Ejendomskreditselskab A/S, kan man besøge www.gentofte-pantebreve.dk eller skrive til ah@danskforvaltning.dk.

 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top