Dansk Forvaltningsselskab A/S har overtaget udlejningen af større kontor- og lagerbygning på Avedøre

Dansk Forvaltningsselskab A/S har gennem mange år administreret ejendommen Hammerholmen 39 – 41, 2650 Hvidovre, og pr. 1. marts 2017 overtager vi også udlejningen.

Ejendommen består af 14 lagerhaller á 300 m2 samt 28 kontormoduler á 120 m2. Samtlige lagerhaller er i dag fuldt udlejet. Der er pt. fire kontormoduler ledige, lejen er kr. 5.000,- pr. måned plus fælles- og forbrugsudgifter. Binding er 1 år. Såfremt lejer binder sig for en længere periode, er der mulighed for en lejerabat de første par år.

Ønsker du yderligere oplysninger omkring Hammerholmen 39 – 41, henvises der til vores hjemmeside, som er www.danskforvaltning.dk. Her kan man under ”Ledige lejemål” se de ledige lokaler. Alternativt kan man kontakte vores udlejningschef, René Lauritsen, på telefon 39 30 60 88 eller på mail  rml@danskforvaltning.dk.

 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top