Kursus i tinglysning samt inkasso og debitorhåndtering

        

Vores medarbejder, Anni Haarup, var i sidste uge på kursus både onsdag  og torsdag.

Kurserne omhandlede tinglysning samt inkasso og debitorhåndtering.

Kurset i tinglysning omhandlede fordeling af opgaverne mellem Tinglysningsretten og Skattestyrelsen.

Tinglysningsretten TLR Skattestyrelsen
Ansvar for:

Tinglysning

 • Prøvelse af om dokument kan tinglyses
 • Opdatere dokumenter med enkeltstående noteringer, f.eks. navneændringer
 • TAL § 19, indberette til afgørelse
 • Klage – kære til V.L.
Ansvar for:

Tinglysningsafgift

 • Beregning af og opkrævning af tinglysningsafgift for tinglyste dokumenter eller påtegninger
 • Registrering af storkunde/betalingsaftaler
 • Klage – Landsskatteretten
TLR kan ikke Skattestyrelsen kan ikke
 • Svare på spørgsmål om tinglysningsafgift
 • Træffe afgørelser om tinglysningsafgift
 • Ændre Skattestyrelsens afgørelser
 • Tilbagebetale tinglysningsafgift
 • Svare på spørgsmål om tinglysning
 • Træffe afgørelse om, at det dokument kan tinglyses
 • Træffe afgørelse om notering eller afgift heraf
 • Ændre Tinglysningsrettens afgørelser

De ny regler for tinglysningsafgift pr. 1. juli 2019 blev også gennemgået.
Der er ændret i den faste afgift for tinglysning, som i visse tilfælde er nedsat fra kr. 1.660 til kr. 1.640.
Den variable afgift for tinglysning af pantebreve er nedsat fra 1,5 % til 1,45 % af det pantsikrede beløb.
Den variable afgift for tinglysning af pantebreve forventes nedsat yderligere pr.  1. januar 2026 til 1,25 %.

Anni sidder med vores pantebrevsselskab (Gentofte Ejendomskreditselskab A/S) til dagligt, og fik derfor brugbar viden med fra kurset, som hun kan bruge fremadrettet.

Ønsker man at vide mere om Gentofte Ejendomskreditselskab A/S, er man mere end velkommen til at kontakte Anni Haarup på tlf. 39 30 60 88 eller mail ah@danskforvaltning.dk

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top