Tirsdag den 1. maj 2018 starter Torben Pedersen som vicevært/ejendomsinspektør i Dansk Forvaltningsselskab A/S.

Torben kommer, sammen med det øvrige team, til at få ansvaret for en række udvalgte ejendomme beliggende i Storkøbenhavn. Her skal han bl.a. tilse, drifte og vedligeholde de udvalgte ejendomme, have løbende kontakt til lejerne samt sørge for at ejendommene fremstår flotte og velholdte.

Vi byder Torben velkommen og glæder os til samarbejdet.