Stor organisationsændring i Dansk Forvaltningsselskab A/S

Ledelsen i Dansk Forvaltningsselskab A/S har i løbet af foråret set nærmere på forretningsområderne i virksomheden.

For 2,5 år siden udvidede man forretningen til også at tilbyde administration af ejer- og andelsboligforeninger. I den forbindelse overtog man ca. 40 foreninger fra AtZ Administration.

Efter 2,5 år er det derfor med glæde at vi kan fortælle at AtZ Administration genopstår. Ved ansættelse af Pernille R Hagemann Linnet, der tiltræder som direktør af administrationen pr. 1. juli 2019, genetableres det gamle AtZ Administration i en ny udgave, hvor den klassiske Administration stadig er i centrum, men hvor Rådgivning nu også indgår som en fast del at ydelsespaletten.

Alle foreningsaktiviteter i Dansk Forvaltningsselskab A/S bliver flyttet over i AtZ, som fremadrettet kommer til at blive ejet af Pernille og Dansk Forvaltningsselskab A/S.

Amy og Søren, som har siddet med vores foreninger, flytter med Pernille over til AtZ. Rent fysisk kommer AtZ til at sidde i de samme lokaler og deler fortsat hus med Dansk Forvaltningsselskab A/S.

Pernille R Hagemann Linnet, kommer fra en stilling som afdelingschef i DEAS A/S, hvor hun senest har haft ansvaret for administrationen af de Institutionelle Investorer og har tidligere haft ansvaret for de Private Investorer og deres udlejningsejendomme. Pernille startede som administrator for snart 15 år siden i et mindre administrationshus og har igennem tiden administreret de fleste former for fast ejendom samt, taget uddannelsen som Ejendomsadministrator EA, via brancheforeningen Ejendom Danmark. Pernille glæder sig nu, til at komme tilbage den klassiske administration, hvor nærhed, ejerskab og direkte kontakt til bestyrelser og ejere er i højsædet. Pernille vil med hendes store erfaring inden for ejendomsadministration og speciale inden for ejendomsjura, kunne bidrage til den daglige administration og styrke det kommende samarbejde.

Hvis I har lyst at høre mere om planerne for AtZ Administration & Rådgivning eller hvem Pernille er, er I velkomne til at kontakte os.

Det kan I gøre på enten info@atz-administration.dk eller til Pernille R Hagemann Linnet direkte på phl@atz-administration.dk . I er også velkomne til at ringe til Pernille på 51 54 14 17.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top