ATZ Administration I/S fusionerer med Dansk Forvaltningsselskab A/S

ATZ Administration har siden den 1. januar 2017 været en del af et kontor- og administrationsfællesskab med Dansk Forvaltningsselskab A/S på Kongelysvej 11 i Gentofte.

I forbindelse med at direktør Ralf Grimsehl nu har valgt at drosle ned, kan vi med glæde meddele, at Dansk Forvaltningsselskab A/S har indgået aftale med ATZ Administration om, at firmaet bliver en del af Dansk Forvaltningsselskab A/S.

Fusionen sker formelt set den 1. juli 2017, og medfører, at ATZ Administration skifter navn til Dansk Forvaltningsselskab A/S.

ATZ Administration administrerer ca. 30-35 ejer- og andelsboligforeninger samt et mindre antal lejemål i Storkøbenhavn.

Den daglige administration af foreningerne vil fortsætte som hidtil, og teamet vil stadig bestå af kendte ansigter, nemlig ejendomsadministrator Søren Michaelsen og Amy Holm.
Søren og Amy får sammen med vores nye teamleder, Pernille Mørk, ansvaret for porteføljen af foreninger. Derudover vil Ralf Grimsehl fortsat bistå os i den kommende periode.

Vi glæder os til at byde alle ATZ Administrations kunder velkommen.
Vi anerkender og værdsætter det mangeårige samarbejde, som mange foreninger allerede har med ATZ Administration, og det vil vi i Dansk Forvaltningsselskab A/S gøre det ypperste for at bibeholde.
Vores kunder er vigtige for os, og vi vil fortsat tilbyde den gode service, som vi tilbyder alle vores kunder.

Skulle fusionen give anledning til spørgsmål eller ønsker I at få et uforpligtende tilbud til jeres ejer- eller andelsboligforening, er I mere end velkomne til at kontakte direktør i Dansk Forvaltningsselskab A/S, Christopher Bruun Jensen, på mail chb@danskforvaltning.dk eller telefon 20 40 30 18.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top