Dansk Forvaltningsselskab A/S har gennemført en større fusion af tre ejendomsselskaber til ét selskab

Tre af Dansk Forvaltningsselskab A/S´ kunder besluttede sidste år at fusionere til ét selskab bestående af i alt 16 ejendomme med en samlet balance på ca. 200 mio.kr.

Der er mange forhold, der skal tages hånd om i sådan en proces. Ny kontoplan skal være gennemtænkt, PBS- og betalingssystemer skal ændres, lejere, kreditorer og andre samarbejdspartnere skal have besked, de juridiske forhold omkring anmeldelsen til Selskabsstyrelsen skal udarbejdes m.v.

Sammen med revisor og vores juridiske afdeling er fusionen gennemført gnidningsløst, således er det fortsættende selskab i dag er klar til at aflægge deres første regnskab efter fusionen.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top