Dansk Forvaltningsselskab A/S havde en travl uge op til Kristi Himmelfartsferien, hvor den stod på generalforsamling i Gentofte Ejendomskreditselskab A/S. Trods lidt udfordringer med at finde de rigtige pantebreve, går selskabet rigtig godt, og aktionærerne er glade og tilfredse med deres investering.

På trods af den positive konjunkturudvikling i Danmark de seneste år, er der ikke meget velvilje hos bankerne, når det drejer sig om at låne penge. Vores kunde, Gentofte Ejendomskreditselskab A/S, får løbende henvendelser vedrørende pant i ejendomme. Det er dog ikke altid at en henvendelse ender med at Gentofte Ejendomskreditselskab A/S giver pant i den pågældende ejendom. Gentofte Ejendomskreditselskab A/S og dets aktionærer ønsker at være aktive på pantebrevsmarkedet, og er derfor interesserede i, at give pant i de rigtige ejendomme.

Hvis man er interesseret i at høre nærmere om Gentofte Ejendomskreditselskab A/S, kan man besøge www.gentofte-pantebreve.dk eller skrive til info@gentofte-pantebreve.dk.