Generalforsamling i Dansk Pantebrevsforening

Fredag den 8. september deltog Christopher og Anni på vegne af Gentofte Ejendomskreditselskab A/S i årets generalforsamling i Dansk Pantebrevsforening. Generalforsamlingen blev afholdt i Odense, hvor vi var ca. 35-40 deltagere samlet.

Inden generalforsamlingen gennemgik formanden i Dansk Pantebrevsforening, Søren Zak, ESIS- og Rådgivningsskemaerne. Derudover drøftede de fremmødte medlemmer forskellige emner såsom hvidvaskloven, persondataloven, trafiklysreglerne samt ejendomsstatistikken.

På generalforsamlingens dagsorden var de sædvanlige punkter – formandens beretning, fremlæggelse af regnskab, fastsættelse af kontingent og budget, indkomne forslag fra medlemmerne samt eventuelt. Efter en hurtig overstået generalforsamling, havde vi fornøjelse af at indtage en dejlig 3-retters menu sammen med de øvrige medlemmer. Her fik vi bl.a. talt med en masse spændende mennesker og udvidet vores netværk.

Gentofte Ejendomskreditselskab er interesseret i finansiering af erhvervsejendomme, og man er velkomment til at rette henvendelse til os, hvis man ønsker tilbud på finansiering.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top