Dansk Forvaltningsselskab A/S har pr. 1. januar 2017 overtaget Bruun’s Ejendomsservice ApS’s viceværtfunktion i Østjylland.
Vi byder derfor velkommen til Bob, Kjeld og Stig. Det betyder, at vi nu er 14 medarbejdere i Dansk Forvaltningsselskab A/S og ATZ Administration.