Dansk Forvaltningsselskab A/S har de seneste to år administreret selskabet Gentofte Pantebrevsselskab A/S. Ny lovgivning kræver, at selskaber skal have speciel tilladelse fra Finanstilsynet for at formidle pantebreve. Selskabet har valgt at sikre sig denne tilladelse.

De selskaber, der har denne tilladelse, skal have ordet Ejendomskreditselskab, som en del af navnet. Andre selskaber, der ikke er godkendt af Finanstilsynet, må ikke have dette ord i selskabsnavnet.

Selskabets navn er derfor ændret til Gentofte Ejendomskreditselskab A/S.

Gentofte Ejendomskreditselskab A/S yder lån især i erhvervsejendomme og giver lånet som enten første prioritet eller som anden prioritet efter kreditforeningslån.

Ansøgning om lån kan ske ved kontakt til selskabet på www.Gentofte-Ejendomskredit.dk