Gentofte Ejendomskreditselskab A/S, som administreres af Dansk Forvaltningsselskab A/S, har opnået stor succes med udlån med sikkerhed i erhvervsejendomme.

Gentofte Ejendomskreditselskab A/S, har derfor besluttet at forhøje selskabets kapitalgrundlag, hvilket vil ske i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling, som forventes at være i marts 2017.

Tegning af aktier forventes at ske til både nuværende aktionærer og nye aktionærer.

Såfremt det har din interesse at blive aktionær i Gentofte Ejendomskreditselskab A/S, eller du ønsker yderligere oplysninger, findes disse på selskabets hjemmeside www.Gentofte-Ejendomskredit.dk. Du kan kontakte selskabet direkte på 40 21 83 11.